สินค้า

ชื่อบริการ (ภาษาไทย) ชื่อบริการ แบ่งจ่าย ใช้บาร์โค้ด พิมพ์ตัวเลข เกินกำหนด ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น Lead time
  กรุงเทพประกันภัย Bangkok Insurance 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เบี้ยประกัน ทีคิวเอ็ม ประกันชีวิต 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ Road Accident Victims Protection 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  เมืองไทยประกันภัย MUANGTHAI insurance 12 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต FWD LIFE insurance 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บริษัท แอกซ่าประกันภัยจำกัด(มหาชน) เบี้ยประกัน แอกซ่าประกันภัย 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  โตโยต้า อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ TOYOTA insurance broker 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  สามัคคีประกันภัย Siam Commercial Samaggi Insurance 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต GENERALI LIFE insurance 0 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  ฟิลลิปประกันชีวิต ฟิลลิปประกันชีวิต 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ซิกน่าประกันภัย ซิกน่าประกันภัย 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  เอซ อินชัวรันซ์ เอซ อินชัวรันซ์ 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันชีวิต 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ทิพยประกันชีวิต ทิพยประกันชีวิต 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชีวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ทีคิวเอ็ม ประกันภัย 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 0 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

1.คอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.สำหรับร้านที่ลงทะเบียน VAT ทางร้านต้องทำการส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัท AirPay(Thailand) 

3.หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นต่อสรรพากรได้ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดต่อไป  โดยร้านค้าที่ต้องการ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพากร สามารถขอเอกสารดังกล่าว ได้ผ่านทาง LINE @airpaycafe โดยร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ผู้รับที่ถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่อยู่ผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารซ้ำเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อการออกเอกสารซ้ำและจัดส่ง 1 ครั้ง

4.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า