สินค้า

ชื่อบริการ (ภาษาไทย) ชื่อบริการ แบ่งจ่าย ใช้บาร์โค้ด พิมพ์ตัวเลข เกินกำหนด ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น Lead time
  ธนาคาร ธนชาตจำกัด (มหาชน) บัตรเครดิตธนชาต 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  สินเชื่อบุคคลเฟิร์สช้อยส์ (มีทั้ง CC และ สินเชื่อ) สินเชื่อบุคคลเฟิร์สช้อยส์ 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) (Extra Cash) เอ็กตร้าแคช ซีไอเอ็มบี 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (มีทั้ง CC และ สินเชื่อ) บริษัท อิออน ธนทรัพย์ 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตกรุงศรี จีอี บัตรเครดิตกรุงศรี จีอี 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตโรบินสัน (เปลี่ยนชื่อเป็น Simple Card) บัตรเครดิตโรบินสัน 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตเซ็นทรัลคาร์ด บัตรเครดิตเซ็นทรัลคาร์ด 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  สินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช สินเชื่อเซ็นทรัล เอ็กซ์คลูซีฟ แคช 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิสเทสโก้โลตัส บัตรเครดิสเทสโก้โลตัส 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ซิตี้แอดวานซ์ ซิตี้แอดวานซ์ 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ธนาคารกสิกรไทย KBANK Credit card 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด บัตรเครดิตสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 15 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ
  บัตรเครดิตยูโอบี UOB Credit card 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB CREDIT card 15 บาท 5 บาท* 1 วันทำการ
  บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ 10 บาท 5 บาท* 2-3 วันทำการ

หมายเหตุ

1.คอมมิชชั่นนี้ยังไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย

2.สำหรับร้านที่ลงทะเบียน VAT ทางร้านต้องทำการส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินมาที่บริษัท AirPay(Thailand) 

3.หากตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีต่อกรมสรรพากร ตัวแทนสามารถนำยอดค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนที่แจ้งไว้ในหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) ไปรวมกับเงินได้อื่นๆ (ถ้ามี) และยื่นต่อสรรพากรได้ตามระเบียบที่สรรพากรกำหนดต่อไป  โดยร้านค้าที่ต้องการ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 50 (ทวิ) เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นภาษีตามระเบียบปฎิบัติของกรมสรรพากร สามารถขอเอกสารดังกล่าว ได้ผ่านทาง LINE @airpaycafe โดยร้านค้าจะต้องแจ้งข้อมูลที่อยู่ผู้รับที่ถูกต้อง ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวส่งไม่ถึงมือผู้รับเนื่องจากการแจ้งข้อมูลที่อยู่ผิดพลาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารซ้ำเป็นจำนวนเงิน 100 บาทต่อการออกเอกสารซ้ำและจัดส่ง 1 ครั้ง

4.สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า