ข่าว

ยินดีต้อนรับเจ้าของร้านใหม่! เพียงเติมเงินทุก 500 บาท เข้าบัญชีของร้านค้า รับเงินคืน 50 บาท สูงสุด 200 บาท!*

47 views

★รายละเอียด★

► สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านใหม่ ที่สมัครและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 64 เท่านั้น
► เติมเงินทุกๆ 500 บาท เข้าบัญชีของร้านค้าในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับเงินคืน 50 บาท
► จำกัดสูงสุด 200 บาท / 1 บัญชีเจ้าของร้าน
► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 10 พ.ค. 64
► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น
______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 30 เม.ย. 64
______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Shopee เคาน์เตอร์ ถือเป็นที่สุด