ข่าว

ร้านค้าใหม่ เติมเงินมือถือ รับกำไร x2!* สำหรับการเติมเงินมือถือไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการเท่านั้น

29 views

★รายละเอียด★

► สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านใหม่ ที่สมัครและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 64 เท่านั้น
► สำหรับการเติมเงินมือถือตรงเข้าบัญชีลูกค้า มูลค่าไม่เกิน 50 บาท ต่อรายการเท่านั้น
► รับกำไร x2 สูงสุด 4 บาท ต่อรายการ (จากเดิมสูงสุด 2 บาท ต่อรายการ)
► การใช้งาน Shopee เคาน์เตอร์ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ เติมตรงมือถือ (direct top-up) เท่านั้น
► จำกัดเงินคืนสูงสุด 500 บาท / 1 บัญชีเจ้าของร้าน
► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 10 พ.ค. 64
► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น
______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 30 เม.ย. 64
______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Shopee เคาน์เตอร์ ถือเป็นที่สุด