ข่าว

ร้านค้าใหม่ จ่ายค่าน้ำค่าไฟรับกำไร x5!* สูงสุด 25 บาท ต่อรายการ (จากเดิมสูงสุด 5 บาท ต่อรายการ)

41 views

★รายละเอียด★

► สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านใหม่ ที่สมัครและยืนยันตัวตนระหว่างวันที่ 1 - 30 เม.ย. 64 เท่านั้น

► จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟ รับกำไร x5 สูงสุด 25 บาท ต่อรายการ (จากเดิมสูงสุด 5 บาท ต่อรายการ)

► การใช้งาน Shopee เคาน์เตอร์ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่บิลตามที่ระบุไว้เท่านั้น

- การประปานครหลวง

- การประปาส่วนภูมิภาค

- การไฟฟ้านครหลวง

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

► จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 5 บิล หรือ 125 บาท ต่อ บัญชีเจ้าของร้าน

► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 10 พ.ค. 64

► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น

______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 30 เม.ย. 64

______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Shopee เคาน์เตอร์ ถือเป็นที่สุด