ข่าว

กลับมาเถอะวันวาน เพียงใช้งานตามยอดและรายการที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท!*

62 views

กลับมาเถอะวันวาน

เพียงใช้งานตามยอดและรายการที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท!*

______________________________________

★รายละเอียด★

► สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าที่ไม่เคยทำรายการในปี 2564 เท่านั้น

► ใช้งานตามยอดและรายการที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 100 บาท

  • ใช้งานครบ 2,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท

► การใช้งาน AirPay เคาน์เตอร์ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ วันที่มียอดจ่ายบิล เติมเงินมือถือ หรือเติมเกมการีนาและขายบัตรการีนา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันตามโปรโมชั่นกำหนด

► จำกัดสูงสุด 100 บาท / 1 บัญชีเจ้าของร้าน

► เจ้าของร้านต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโปรโมชั่นในเว็บไซต์ https://airpay.in.th/u/apcfebpromo ระหว่างวันที่ 1 - 28 ก.พ. 64

► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 8 มี.ค. 64

► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น

______________________________________

★ระยะเวลากรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโปรโมชั่น★

► เริ่ม 0.01 น. 1 ก.พ. 64

► หมดเขต 23.59 น. 28 ก.พ. 64

______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 28 ก.พ. 64

______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ AirPay ถือเป็นที่สุด