ข่าว

ปีใหม่นี้ จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟรับเงินคืน! จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามจำนวนที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท!*

190 views

ปีใหม่นี้ จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟรับเงินคืน!

จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามจำนวนที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท!*

______________________________________

★รายละเอียด★

►เจ้าของร้านที่จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามจำนวนที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท

  • สำหรับร้านทั่วไป
    • จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟครบ 10 - 20 บิล ในระยะเวลาโปรโมชั่น รับเงินคืน 100 บาท
    • จ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟครบ 21 บิลขึ้นไป ในระยะเวลาโปรโมชั่น รับเงินคืน 200 บาท  

► การใช้งาน AirPay เคาน์เตอร์ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่บิลตามที่ระบุไว้เท่านั้น

  • การประปานครหลวง
  • การประปาส่วนภูมิภาค
  • การไฟฟ้านครหลวง
  • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

► จำกัดรับเงินคืนสูงสุด 200 บาท / 1 บัญชีเจ้าของร้าน

► เจ้าของร้านต้องกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโปรโมชั่นในเว็บไซต์ https://airpay.in.th/u/apcjanpromo ระหว่างวันที่ 1 - 31 ม.ค. 64

► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 8 ก.พ. 64

► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น

______________________________________

★ระยะเวลากรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโปรโมชั่น★

► เริ่ม 0.01 น. 1 ม.ค. 64

► หมดเขต 23.59 น. 31 ม.ค. 64

______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64

______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ AirPay ถือเป็นที่สุด