ข่าว

ตุลาคมนี้ เติมเงินมือถือรับเงินคืน! เติมเงินมือถือผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามยอดที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท!*

120 views

ตุลาคมนี้ เติมเงินมือถือรับเงินคืน!

เติมเงินมือถือผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามยอดที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท!*

______________________________________

★รายละเอียด★

►เจ้าของร้านที่เติมเงินมือถือผ่านแอปฯ "เคาน์เตอร์ AirPay" ตามยอดที่กำหนด รับเงินคืนสูงสุด 200 บาท

  • พิเศษ! สำหรับร้านใหม่ที่ติดตั้ง AirPay เคาน์เตอร์ ในเดือน ต.ค. นี้
    • รับเงินคืน 100 บาท เมื่อเติมเงินมือถือครบ 500 - 999 บาท
    • รับเงินคืน 200 บาท เมื่อเติมเงินมือถือครบ 1,000 บาท ขึ้นไป
  • สำหรับร้านค้าทั่วไป
    • รับ 100 บาท เมื่อเติมเงินมือถือครบ 8,000 - 20,000 บาท
    • รับ 200 บาท เมื่อเติมเงินมือถือครบ 20,001 บาทขึ้นไป

► การใช้งาน AirPay เคาน์เตอร์ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ได้แก่ เติมตรงมือถือ (direct top-up) เท่านั้น

► จำกัดสูงสุด 200 บาท / 1 บัญชีเจ้าของร้าน

► เจ้าของร้านต้องกดเข้าร่วมโปรโมชั่นในเว็บไซต์ redeem.airpay.in.th ระหว่างวันที่ 1 - 31 ต.ค. 63

► โอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเจ้าของร้านภายในวันที่ 5 พ.ย. 63

► จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เจ้าของร้าน เท่านั้น

______________________________________

★ระยะเวลา "กด" เข้าร่วมโปรโมชั่น★

► เริ่ม 0.01 น. 1 ต.ค. 63

► หมดเขต 23.59 น. 31 ต.ค. 63

______________________________________

★ระยะเวลาโปรโมชั่น★

► วันที่ 1 - 31 ต.ค. 63

______________________________________

★เงื่อนไข★

►บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

►ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ AirPay ถือเป็นที่สุด